Ympäristövastuu

 

Metalpak huomioi toiminnassaan vastuunsa ympäristöstään.


Olemme perustajaosakkaana Mepak Kierrätys Oy:n toiminnassa edistämässä käytettyjen metallipakkausten valtakunnallisen keruun ja kierrätyksen organisointia, jonka tavoitteet asettavat EU ja valtioneuvosto.

Tuotannosta syntyvä jäte ja toimituksissa käytettävät kuljetuspakkaukset kierrätetään lähes sataprosenttisesti.

Tulevaisuuden liiketoimintaedellytysten turvaamiseksi Metalpak tähtää kohti kestävää kehitystä ympäristölakeja ja -asetuksia sekä viranomaisvaatimuksia noudattamalla sekä tavoittelemalla aina ekologisempaa vaihtoehtoa.

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme toiminnallemme ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä ja tavoitteita.
Politiikkaa sekä päämäärien ja tavoitteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Metalpak sitoutuu toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.


Tavoitteenamme on

 

  • Oman toimintamme aiheuttaman ympäristökuormituksen minimoiminen

  • Kouluttaa henkilökuntamme tunnistamaan työnsä ympäristövaikutukset ja työskentelemään vastuullisella tavalla

  • Parantaa energiatehokkuuttamme

  • Edesauttaa yhteistyökumppaneitamme toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti

  • Ylläpitää avointa tiedonvälitystä ja luottamuksellisia suhteita asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin keskeisiin sidosryhmiin

Yrityksen toimitusjohtaja vastaa yritystä koskeviin ympäristötiedusteluihin.